Общи условия за ползване на уеб сайта AutoProtect с електронен адрес www.Pokrivalo.Info

(българска версия на уеб сайта www.carcover-us.com, който се реализира в САЩ).

в сила от 30.08.2015 г.

І. Дефиниции. Цели и обхват на общите условия

1. Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за ползване на уеб сайта Pokrivalo.Info и се прилагат по отношение на всички потребители. Уеб сайтът Pokrivalo.Info (наричан по-нататък “сайта” или “уеб сайта”) се притежава и управлява от фирма “Брезент Индъстри” ЕООД, за която предоставяме следната информация:
- ЕИК: BG203851093;
- седалище и адрес на управление: град София 1324, бул. “Джавахарлал Неру” 28, Силвър център, ТОБ 50;
- данни за кореспонденция: град Перник 2308, ул. “Кралевски път” 1 (територията на завод “Феромагнит”), тел.: 0895 627 800.

2. Всички текстове, снимки и наши софтуерни приложения в уеб сайта са обект на авторско право. Никой няма право да ги използва, без изричното съгласие на Брезент Индъстри ЕООД.

3. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
а.) Уеб сайт е информационна платформа с продуктов каталог и компонент за електронна търговия с електронен адрес www.Pokrivalo.Info.
б.) Под “Продуктов каталог” се разбира всеки от предлаганите продукти, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена, която може да бъде променяна, след избор на вариант (комбинация) за съответния продукт, чиято интегрирана функционалност позволява това.
в.) Под „Потребител” се разбира всяко лице, което разглежда уеб сайта, прави поръчка, използва формуляра за обратна връзка или е направило запитване, чрез модула за бърза поръчка.
г.) Под “ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
д.) Под “ЗЕДЕП” се разбира Закон за електронния документ и електронния подпис.
е.) Под “ЗЕТ” се разбира Закон за електронната търговия.

ІІ. Характеристики на уеб сайта

4. На уеб сайта има публикуван каталог на предлаганите продукти/услуги (т.н. продуктов каталог). Всички обявени цени са в български лева и с включен ДДС.

5. Има интегриран компонент за електронна търговия, чрез който всеки клиент може да поръча определен продукт/продукти.

6. С оглед осъществяване на бърза предварителна консултация на всеки заинтересован потребител, в продуктовия каталог функционира и специално приложение за бърза поръчка, чрез което след изпращане на телефон от страна на потребителите, служител от фирмата установява контакт с тях и уточнява дали съответния модел и кой размер покривало е най-подходящ за такъв тип на купето, за конкретна марка и модел автомобил, както и за основните характеристики на отделните варианти за избор на продукт.

7. За успешно направена поръчка, всеки потребител трябва да отиде на страницата на желания продукт и чрез падащото меню да избере подходящия вариант - подпродукт (напр. размер), след което чрез кликване върху бутона "Поръчай", а в последствие и "Количка" да попълни всички задължителни полета, свързани с доставката, а накрая да потвърди информацията с бутона "Изпрати". При успешна поръчка, системата ще информира потребителя за успешна поръчка и ще изпрати потвърдителен e-mail. В следващите няколко часа очаквайте да се свържем с вас по телефон, в случай, че искаме допълнителна информация за вашата марка и модел автомобил, година на производство и тип на купето. Това е важно за да сме сигурни, че избрания модел и размер покривало ще бъдат подходящи за конкретния автомобил или друго превозно средство.

ІІІ. Изпълнение на поръчката, доставка и плащане

8. Изпълнение на поръчката:
От момента на поръчката, ние може да имаме нужда от 1-2 дни за да подготвим и изпратим пратката към клиента. Това се налага, защото понякога може да нямаме наличен точно този модел и размер покривало и се налага да го произведем, а в случаите на покривало против градушка, може да има необходимост и от по-дълго технологично време за оборудване на покривалото със защитен компонент в избраната дебелина. Времето за изпълнение на една поръчка зависи и от моментната натовареност на цеха. Когато даден продукт не е наличен или се изработва по поръчка, на клиента се дава конкретен индивидуален срок за изпълнение.

9. Доставка:
Всеки един продукт може да бъде получен, както на място в производствената база (в град Перник), така и може да се изпрати по куриер със Спиди. Изпращаме пратката с преференциална доставка до офис на Спиди. Указаната стойност за доставка в пазарската количка е ориентировъчна, но не по-голяма от посочената! Крайната такса се формира след подготвяне на пратката за изпращане (в зависимост от теглото и обема на продукта), съгласно тарифата на куриерската фирма. При отказ от приемане на пратката след преглед, куриерските услуги се поемат изцяло от получателя. Срокът за доставка на продукти в наличност е един работен ден от потвърждаване на поръчката. Доставката до офис на Спиди или до градски адрес се извършва на следващия работен ден (от изпращането на пратката), а доставката до адрес в по-отдалечените и слабонаселените места (села) се осъществява според утвърден седмичен график, по който работи куриерската фирма.
Пратки за чужбина се изпращат с Български пощи или UPS (по желание на клиента), а срока за доставка е различен, в зависимост от избрания оператор и държавата, до която ще се извърши доставката. При международните пратки, стойността на доставката се уточнява допълнително.

10. Плащане:
Плащането може да бъде извършено в брой (при получаване на стоката от производствената база в град Перник), по банков път, чрез виртуален ПОС терминал, както и с наложен платеж (след преглед и получаване на стоката от куриерската фирма).

ІV. Права, задължения и отговорност на потребителите

11. В случаите при които възложител и изпълнител попадат в хипотезата на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вр. със Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ), в сила влиза сключването на договор от разстояние. Когато клиента пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП, ние осигуряваме условия за спазването на тази законова процедура, стига това да не противоречи на чл. 57, т. 3 от ЗЗП.
12. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
12.1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Pokrivalo.Info, на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес (може и по куриер): град Перник, кв. Църква (Даскалово), ул. “Кралевски път” 1 (територията на завод “Феромагнит АД”). Заплатената от Клиента сума се връща своевременно по указана от клиента банкова сметката (по която той е титуляр) или чрез обратен трансфер (при онлайн плащане с PayPal). Възстановяването се извършва след връщане на пратката, направен оглед и приемане на стоката от страна на представител на Брезент Индъстри ЕООД. Стоката ще се приеме само, ако липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.
12.2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес.
12.3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и в случай че има такива, да не е нарушена целостта на поставени от Pokrivalo.Info стикери.
12.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Pokrivalo.Info, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си, Брезент Индъстри ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл. 50.
13. Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, могат да не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
14. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

V. Заключителни разпоредби

15. Pokrivalo.Info полага грижа информацията в уеб сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0895 627 800
16. Pokrivalo.Info не гарантира, че достъпът до уеб сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Pokrivalo.Info".
17. Pokrivalo.Info събира и обработва личните данни на своите клиенти. Pokrivalo.Info гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Pokrivalo.Info за целите на изпълнение на направените заявки. Повече за събирането и обработването на лични данни, както и използването на бисквитки (cookies), може да научите от нашата политика за поверителност.
18. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Pokrivalo.Info си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.Pokrivalo.Info.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и ОРС.

Дата на последна промяна: 11.02.2023 г.

Тагове:
Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лични данни.   Повече информация Приемам